EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji LETNIEJ r. szk. 2017/2018

FORMUŁA 2012

Część pisemna 19.06.2018 godz. 14:00

Sala

Kwalifikacje

Ilość zdających

110

Z.01 technik masażysta

8

17

Z.09 terapeuta zajęciowy

7

Z.12 ratownik medyczny

1

Z.20 technik sterylizacji medycznej (absolwenci)

1

16

A.62 technik usług kosmetycznych

16

16

109

Z.14 higienistka stomatologiczna

12

12

206

Z.19 technik farmaceutyczny

14

14

Część praktyczna

Kwalifikacja

Data

Godzina

Sala

Ilość zdających

A.62

27.06.2018

8.00

210

4

12.00

210

4

16.00

210

4

28.06.2018

8.00

210

4

A.61

technik usług kosmetycznych

26.06.2018

13:00

109

1

Z.09

26.06.2018

13:00

211

7

Z.01

29.06.2018

12:00

204

4

16:00

204

3

Z.12

29.06.2018

9:00

106

2

Z.14

29.06.2018

8:00

110

6

12:00

110

6

Z.19

30.06.2018

8:00

203

5

12:00

203

5

16:00

203

4

FORMUŁA 2017

Część pisemna 19.06.2018 godz. 14:00

Sala

Kwalifikacje

Ilość zdających

211

MS.04 opiekun medyczny

16

27

MS.18 technik sterylizacji medycznej

11

Część praktyczna

Kwalifikacja

Data

Godzina

Sala

Ilość zdających

MS.04

23.06.2018

8.00

106

3

12.00

106

3

16.00

106

2

24.06.2018

8.00

106

3

12.00

106

3

16.00

106

2

MS.18

02.07.201

8.00

110

4

12.00

110

4

16.00

110

3


Zdający na egzaminie w części pisemnej powinni mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz mogą mieć kalkulator prosty.

Przystępujący do egzaminu:

- przychodzą najpóźniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu w danym dniu i na danej zmianie, - przychodzą z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość, - przynoszą odzież ochronną i odpowiednie obuwie (dotyczy Z.01, Z.12, Z.14, Z.19, MS.04, MS.18) - zostawiają telefony komórkowe w szatniach, przydzielonych salach lub w sekretariacie.