Inauguracja roku szkolnego 2017/2018
Dodane przez informatyk dnia 04-09-2017
Inauguracja roku szkolnego 2017/2018W progi Szkoły Policealnej w Ełku „Medyk” rokrocznie wstępują ludzie gotowi w sposób rzetelny zdobywać wiedzę i umiejętności przewidziane dla konkretnego kierunku kształcenia. Ludzie którzy wykorzystują przy tym pełen zakres wcześniej zdobytych umiejętności oraz swoje zdolności. W roku szkolnym 2017/2018 naukę rozpoczęli uczniowie i słuchacze klas: I i II technika usług kosmetycznych, I i II technika farmaceutycznego, I i II technika masażysty, II terapeuty zajęciowego i II higienistki stomatologicznej.