Godziny otwarcia Biblioteki

bibliotekaszpelk@op.pl

Książki wypożyczać mogą uczniowie Szkoły Policealnej, pracownicy szkoły oraz osoby związane zawodowo ze szkołą. Czytelnia internetowa i pracownia multimedialna dostępna jest dla uczniów i pracowników szkoły, natomiast z czytelni ogólnej korzystać mogą wszyscy zainteresowani.

 Biblioteka ma wieloletnią tradycję,  istnieje od roku 1973, od momentu powołania w Ełku pierwszej szkoły pielęgniarskiej i mieści się na 2 piętrze budynku szkołyObecnie w zbiorach biblioteki znajduje się około 10 tysięcy woluminów. Najszerzej reprezentowane są takie dziedziny jak:

·        medycyna wraz z pielęgniarstwem i profilaktyką zdrowotną;

·        psychologia;

·        pedagogika  m.in. społeczna i specjalna;

·         nauki społeczne ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej i opieki społecznej;

·        medycyna ratunkowa;

·        wydawnictwa z zakresu kosmetyki i kosmetologii;

·        fizjoterapii i rehabilitacji;

·        analityki medycznej.

Posiadamy bardzo bogaty księgozbiór podręczny, zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, poradniki, przewodniki, albumy, atlasy itp.

W bibliotece istnieje również dział literatury pięknej: polskiej i obcej.

Księgozbiór systematycznie wzbogacany jest w nowości wydawnicze.

 Biblioteka prenumeruje około 20 tytułów: kwartalników, miesięczników, tygodników oraz prasę codzienną

Zasoby biblioteki to także zbiory specjalne - około 200 sztuk,

·       z tego ok.150 to wideokasety, na których zarejestrowane są programy edukacyjne z zakresu nauk społecznych, ekologii i medycyny (m.in. anatomia i fizjologia człowieka, higiena, ratownictwo, fizjoterapia, pielęgniarstwo, profilaktyka uzależnień i chorób, ginekologia i położnictwo);

·        kasety magnetofonowe;

·        programy multimedialne z zakresu  anatomii i fizjologii  człowieka.

 

 Biblioteka dysponuje:

·        pracownią multimedialną wyposażoną w 3  stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,

·        sprzętem RTV,

·        kserokopiarką.