Czcionka:

Dokumenty Szkoły

Statut Szkoły Policealnej w Ełku obowiązujący od dn. 29.08.2019. r. (tekst jednolity)

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY POLICEALNEJ W EŁKU

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA i ROZWOJU SZKOŁY