Czcionka:

Kierunki kształcenia


Technik farmaceutyczny (dzienny – 2,5 roku)

Technik masażysta (dzienny – 2 lata)

Terapeuta zajęciowy (dzienny – 2 lata)

Technik usług kosmetycznych (stacjonarny – 2 lata)

Higienistka stomatologiczna (stacjonarny – 2 lata)

Opiekunka dziecięca (zaoczny2 lata)

Opiekun medyczny (zaoczny - 1 rok)

Technik sterylizacji medycznej (zaoczny - 1 rok)

Opiekun osoby starszej (zaoczny - 2 lata)