EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji LETNIEJ r. szk. 2018/2019

 

Część pisemna – 18.06.2019 godz. 14:00

Sala

Kwalifikacje

Liczba zdających

211

MS.04 – opiekun medyczny,

 MS.18, Z.20 – technik sterylizacji medycznej

28

110

MS.01, Z.01 – technik masażysta,

MS.17 – technik farmaceutyczny

24

16

AU.62 – technik usług kosmetycznych

16CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Data

Godzina

Sala

Kwalifikacja

25.06.2019

8:00

204

MS.01 – technik masażysta

12:00

16:00

25.06.2019

8:00

203

MS.17 – technik farmaceutyczny

12:00

25.06.2019

12:00

106

MS.04 – opiekun medyczny

16:00

26.06.2019

8:00

12:00

16:00

29.06.2019

8:00

110

MS.18 – technik sterylizacji medycznej

12:00

16:00

30.06.2019

16:00

210

AU.62 – technik usług kosmetycznych

01.07.2019

8:00

12:00

16:00

28.06.2019

9:00

106

Z.12 – ratownik medyczny

17.06.2019

13:00

110

AU.61 – technik usług kosmetycznychZdający na egzaminie w części pisemnej powinni mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz mogą mieć kalkulator prosty.

Przystępujący do egzaminu:

- przychodzą najpóźniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu w danym dniu i na danej zmianie,
- przychodzą z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość,
- przynoszą odzież ochronną i odpowiednie obuwie (dotyczy MS.01, MS.04, MS.17, Z.12, MS.18, AU.62),
- zostawiają telefony komórkowe w szatniach, przydzielonych salach lub w sekretariacie.