Czcionka:

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Dokumenty kandydatów na semestr zimowy przyjmujemy od 3 czerwca do 27 sierpnia 2019 r.

Forma dzienna*

Cykl kształcenia

Język

Ilość oddziałów

Ilość słuchaczy w oddziale

Uwagi

Technik farmaceutyczny

2,5 roku

A

1

15

Program modułowy

technik masażysta

2 lata

A

1

15

Program modułowy

terapeuta zajęciowy

2 lata

A

1

15

Program modułowy

Forma stacjonarna**

Cykl kształcenia

Język

Ilość oddziałów

Ilość słuchaczy w oddziale

Uwagi

higienistka stomatologiczna

2 lata

A

1

15

Program modułowy

technik usług kosmetycznych

2 lata

A

1

15

Program modułowy

Forma zaoczna***

Cykl kształcenia

Język

Ilość oddziałów

Ilość słuchaczy w oddziale

Uwagi

opiekun osoby starszej W-L

2 lata

N

1

15

Program modułowy Nabór na sem. letni 2019/2020 Zwiększona ilość godzin języka niemieckiego. Dokumenty są przyjmowane do 31.01.2020.

opiekunka dziecięca

2 lata

A

1

15

Program modułowy

opiekun medyczny

1 rok

A

1

15

Program modułowy

technik sterylizacji medycznej

1 rok

A

1

15

Program modułowy

Kandydaci do klas pierwszych:

1. Pobierają ze strony Szkoły (lub z Sekretariatu) wniosek o przyjęcie do szkoły i wypełniają go.
2. Dołączają do wniosku świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie maturalne), 3 fotografie, 2 koperty ze znaczkami na list zwykły.
3. Po złożeniu ww. dokumentacji otrzymują skierowanie do lekarza medycyny pracy i wykonują badanie, po czym orzeczenie dostarczają do Szkoły (badanie jest bezpłatne).
4. Zapoznają się ze wstępnymi wynikami rekrutacji w dniu 28 sierpnia 2019 r.
5. zapoznają się z ostatecznymi wynikami rekrutacji w dniu 29 sierpnia (po godz. 12:00).

Objaśnienia: Ajęzyk angielski, Nniemiecki – język tylko zawodowy, W-L nabór na semestr letni. *dzienna – nauka w dni powszednie, 25 godzin tygodniowo + 3 godz. wychowanie fizyczne, ** stacjonarna – nauka w dni powszednie, 19 godz. tygodniowo, bez wych. fizycznego. Zwykle 3-4 dni nauki w tygodniu.. *** zaoczna – nauka w piątki od 15:30 i soboty od 8:00, 175 godzin w semestrze.


Wniosek o przyjęcie do Szkoły: dokument Word/PDF

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/2020